Afshar

Een Afshar tapijt, handgemaakt door de semi-nomadische Afshars in het Kerman district in het zuidoosten van Iran.

In de omgeving van de Stad Kerman in het zuidoosten van Iran wonen de semi nomaden van de Afshar stam. Voor honderden jaren leefden deze nomaden in het noordwesten van Iran, maar een deel van de stam werden gedwongen overgebracht naar de huidige regio, waar tapijtproductie een belangrijke bedrijfstak werd.

De tapijten hebben rode en blauwe kleuren en veelal geometrische patronen. Het meest voorkomende patroon omvat een groot middenstuk met een of meer vierkante medaillons, sommigen zeggen dat het een huid gespannen voor de voorbereiding symboliseert. Ook tegenwoordig komen de medaillons voor en zijn typerend voor de Afshar tapijten alsmede dat ze ook relatief breed zijn ten opzichte van de lengte.

In de nabijgelegen stad Shahr Babak worden soortgelijke tapijten vervaardigd, met een grotere dichtheid en meer gedetailleerde patronen. Afshar tapijten worden ook wel op de markt gebracht onder de naam Sirdjan.

Enkele voorbeelden van Afshar tapijten:

Achterkant van een Afshar (Sirjan) tapijt.

Technische specificaties:
Pool: wol
Inslag: katoengaren, 1 of 2 inslagen
Schering: katoengaren
Knoop: over het algemeen symmetrisch, maar ook asymmetrische knopen komen voor
Knoopdichtheid: 120.000 - 250.000 knopen per vierkante meter
Maten: van Zaronim (150x100 cm) tot en met 300x200 cm

Delen en vind-ik-leuk:

Vanwege de correcte inhoud is deze site bekroond met: