Ontwerp

Het maken van een patroon van een tapijt is uitgebreid en veeleisend werk.

Wanneer we spreken over patronen in de tapijtfabricage dan zien we dat ze vaak worden verdeeld in drie categorieën: gebogen, geometrische en figuratieve patronen. Er zijn een aantal veelgenoemde patronen, waarvan we een paar van de meest voorkomende zullen bespreken. Deze patronen kunnen een klein deel van het tapijt bedekken of worden gebruikt in een totaal motief.

Van het tapijtontwerp is het mogelijk om de stijl en herkomst te bepalen. De grootte en de gebruikte kleuren dragen ook bij aan de oplossing van de herkomst van het tapijt.

Het ontwerp is het meest in het oogspringend en wellicht de meest belangrijke kenmerk van een tapijt. Rond de steden en in de werkplaatsen wordt veel tijd besteed aan het verder ontwikkelen en verfijnen van de oude traditionele patronen welke eerst met de hand worden getekend op papier.

De nomaden knopen hun patronen vanuit hun geheugen.

Gebogen patronen

Patronen gemaakt met fijne, gebogen lijnen worden gebogen of kromlijnige patronen genoemd. Dit soort patronen komen voor in ieder type tapijt, van degenen met medallions tot degenen die volledig bedekt zijn. Voor het maken van dit soort fijne lijnen is een tapijt met een grotere knoopdichtheid vereist.

Als tapijten met kromlijnige of gebogen patronen worden gemaakt, gebruikt men duidelijke designplaatjes, ook wel bekend als Talim, waarin ieder vierkant een knoop vertegenwoordigt in het tapijt. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt in werkplaatsen voor het creëren van fijnere tapijten.

Typische voorbeelden van gebogen patronen, vanaf links: Nain, Kerman en Ghom.

Representatieve tapijten voor deze stijl zijn bijvoorbeeld Kerman, Isfahan, Nain en Ghom.

Geometrische patronen

Patronen gemaakt met rechte lijnen worden geometrisch genoemd en dezen kunnen worden herkend door de rechte hoeken, diagonalen, driehoeken and andere geometrische vormen.

Geometrische patronen kunnen worden gezien op tapijten met medaillon motieven en totaal bedekkende motieven. Deze patronen worden vaak gezien in tapijten gemaakt door nomaden en, in sommige gevallen, ook in dorpstapijten. Tapijten die zijn gemaakt door nomaden zijn vaak eenvoudiger van stijl, terwijl de dorpstapijten vaak een iets meer complex geometrisch patroon hebben.

Kaukasiche tapijten zijn goede voorbeelden van tapijten met geometrische patronen.

Figuratieve patronen

Figuralt mönster ej att förväxla med heltäckande s k jaktmotiv.

Figuratieve tapijten portretteren vaak mensen en/of dieren en zijn vaak gebaseerd op geschiedenis of mythologie. Het is niet zo gewoon om natuurlijke en realistische plaatjes van mensen en dieren in het oosten te vinden, aangezien de Islam de reproduktie van levende wezens verbiedt. Dat is dan ook de voornaamste reden waarom deze tapijten zo zeldzaam zijn. Ze bestaan vaak uit een of meerdere figuren die een historische gebeurtenis uitbeelden.

Hedendaagse figuratieve tapijten worden vooral gemaakt in werkplaatsen in Iran ( Isfahan) , India en in Pakistan. Soms is het ook mogelijk om figuratieve tapijten te vinden die zijn gemaakt door nomaden. Sinds het begin van de 20e eeuw worden figuratieve tapijten ook gemaakt in China, maar ze komen niet voor in bijvoorbeeld Afghanistan, Turkije of in het Kaukasische gebied.

Rechts: een figuratief tapijt geknoopt door Ghashghai nomaden.

Delen en vind-ik-leuk:

Vanwege de correcte inhoud is deze site bekroond met: